PSICOLOGIA JURÍDICA I INFORMES PERICIALS

En determinats cassos, un psicòleg actua com a pèrit, assessorant i aportant els coneixements i tècniques de la psicologia, als professionals del dret.

Al Centre de Psicologia ONMENT realitzem peritatges en els àmbits del dret civil, penal i laboral. Elaborem l’informe pericial, i, si és necessari, assistim al judici oral per ratificar-lo.

Entre altres serveis oferim els serveis de psicologia per:

  • Elaboració de plans de parentalitat
  • Recomanacions en relació a la guarda i custòdia del menors
  • Planificació de sistemes de visites en funció de l’edat, circumstàncies familiars...
  • Detecció de cassos d’interferències parentals i síndrome d’alienació parental (SAP)
  • Detecció de situacions de maltractaments i abusos
  • Estudis de credibilitat de testimonis
  • Perfil psicològic de víctimes i agressors
  • Incapacitacions