DIFICULTATS D'APRENENTATGE

Lectura amb Glifing  >
Dislèxia
Tècniques d'estudi
Atenció
Memòria
Escriptura

REEDUCACIÓ DE LES DIFICULTATS D'APRENENTATGE

Sovint en els nens i nenes apareixen dificultats que entorpeixen el seu rendiment i la seva activitat acadèmica. Alguns exemples podrien ser problemes en processos:

Procés lector:
Descodificació de lletres
Fluïdesa lectora
Comprensió lectora
Raonament matemàtic
Atenció i concentració
Memòria

És habitual, que aquestes dificultats específiques afectin també altres àrees de funcionament del nen o de la nena com per exemple, problemes de conducta a l’aula, desmotivació vers l’escola i l’aprenentatge, baixa autoestima, etc.

Des del Centre de Psicologia ONMENT, realitzem una avaluació completa que inclou entrevistes amb els pares, l’escola i el nen o nena per detectar quines són les dificultats específiques que presenta i com estan afectant el seu funcionament general.

A partir d’aquí oferim assessorament als familiars i realitzem un treball adaptat a cada nen/a i a la dificultat concreta que presenti, utilitzant des dels mètodes més habituals per aquests casos fins als més innovadors com per exemple, el mètode Glifing.

 

Gliffin 400

 

 

Glifing_d5