TERÀPIA FAMILIAR

Quan en una família hi ha un conflicte, una manca d’entesa, o una interrelació que va empitjorant, és convenient poder treballar amb tots els membres, o els més implicats.

La Teràpia Familiar ajuda als diferents membres d’una família a resoldre situacions de conflicte que poden generar estrès, dolor, ira, malaltia, o alguna altra dificultat. Se’ls ajuda a millorar la comunicació perquè sigui més positiva i assertiva, a gestionar adequadament les emocions. D’aquesta manera es poden arribar a acords i a poder establir uns objectius i uns compromisos.

També poden assistir a teràpia pares, fills o parella per tal d’ajudar-los a conviure amb aquest altre membre de la família i amb la seva problemàtica, a comprendre’l i ajudar-lo.

En cada cas particular s’estableixen els passos a seguir per poder assolir el benestar de tota la família i aprendre a mantenir aquesta relació de la forma més harmònica. Per aquest motiu, és important el seguiment, per part del psicòleg, de l’aplicació que fan tots els membres de les habilitats i els recursos que han après a la psicoteràpia.