Glifing_d2  

GLIFING_3

Glifing_d1

“És un mètode d’entrenament de la lectura, que s’adapta a cada nen, i entrena la lectura a través d’un joc d’ordinador.”

Com funciona el mètode Glifing?


Un mètode desenvolupat per especialistes amb el qual entrenem, de manera sistemàtica i lúdica, les habilitats lectores dels nens i nenes amb dificultats de lectura.

Entrenem la lectura amb el joc d'en Glif!

Avaluem

En pocs minuts, gràcies a una prova Glifing dissenyada per especialistes podem conèixer el perfil lector del nen de manera precisa i objectiva.

Analitzem

Les dades obtingudes en l’avaluació Glifing i al llarg de l’entrenament, permeten al professional de referència saber en tot moment què és exactament allò que el nen necessita reforçar.

Entrenem

Des de casa, amb un ordinador i fent de la lectura un joc. El nen treballa amb el Glifing entre 15 i 20 minuts al dia 4 dies a la setmana.

 

Millorem

El primer que millora és l’actitud vers la lectura i l’autoestima. També descendeix el nombre d’errors de manera significativa alhora que va augmentant la velocitat de lectura.

“El resultat és una lectura més fluïda i una millor comprensió.”

Novetats del Glifing


1. Monitorització dels resultats

Tant tu com el teu professional de referència podreu consultar en tot moment l'evolució de l'entrenament i la millora de les habilitats lectores.

El perfil lector s'actualitza cada vegada que finalitzes una sessió d'entrenament, amb la qual cosa no només podem ajustar la pauta, també mantenim la motivació.

2. Sistematització dels materials

Els materials d'entrenament del Mètode Glifing han estat elaborats per professionals partint de les darreres aportacions científiques en matèria d'aprenentatge de la lectura i d'una recerca constant.

La seva sistematització permet que els professionals puguin adaptar al màxim la pauta d'entrenament, emprant materials ideats per treballar específicament allò que el nen necessita.

3. Millora constant dels materials

Una recerca científica constant, aportacions multidisciplinàries i la voluntat d'adaptar l'entrenament a cada nen, fan que el Mètode Glifing estigui en continu creixement.

El nostre objectiu és ajudar-te a millorar la lectura. Al servei d'aquest objectiu posem els nostres coneixements i la nostra experiència per tal de fer que la teva experiència Glifing sigui la millor possible.

4. Entorn lúdic i dinàmic

 

Entrenar la lectura amb el Mètode Glifing és un joc.

A través de diferents activitats i dinàmiques entrenem la lectura de manera divertida i motivadora.  El joc consisteix a superar-se un mateix enfortint les habilitats lectores. Fem èmfasi en el valor de l'esforç, la constància, el reforç positiu i la resiliència.